Home

Molenveld

In een Groen Herent staat levenskwaliteit centraal. Groen Herent wil werk maken van een bruisend dorpsleven. Met advies van verenigingen en burgerinitiatieven, zodat iedereen er zijn plaats vindt...
In een Groen Herent wordt efficiënt, participatief en verantwoord bestuurd. Participatie is geen hol begrip voor ons. Actieve inbreng van verenigingen, adviesraden, buurten zijn van cruciaal belang ...
In een Groen Herent wordt het klimaatprobleem ernstig genomen. Vanaf 2018 wij gaan samen met de Herentenaar aan de slag in een wervelend project …
In een Groen Herent wordt gestreeft naar solidariteit en mededogen voor wie het moeilijk heeft. Zonder taboes ...

Actueel

Terwijl er steeds meer vragen rijzen over de instap van het Chinese staatsbedrijf State Grid in Eandis, de distributienetwerkbeheerder, verkoopt ook Herent voetstoots aan de Chinese reus.  Het Herents bestuur vond een debat rond deze heikele kwestie niet nodig.
Tot nu toe is Eandis volledig in handen van de aandeelhoudende Vlaamse gemeentes waaronder Herent. Elke gemeente moet daarom...

Herent-centrum wordt steeds meer volgebouwd en ‘voorstad’ van Leuven.Winksele en Veltem gaan dezelfde weg op met nieuwe verkavelingen.Vanuit de oppositie maken wij van Groen Herent ons zorgen.Er is nood aan woningen maar wij willen ook ademruimte in onze gemeente.Merk jij ook dat het steeds drukker wordt bij jou in de buurt?Heb je ook nood aan een stukje groen in je wijk? Aan meer autoluwe...

Verkeerscirculatie Veltem
Goede fietspaden, brede voetpaden, veilige oversteekplaatsen... Groen pleit al jaren voor maatregelen die meer mensen aanzetten om te voet of met de fiets op pad te gaan in de eigen gemeente en die de leefbaarheid van wijken en dorpskernen verhogen. Initiatieven die deze doelstellingen ondersteunen krijgen van Groen de volle steun. Het huidige circulatieplan in Veltem heeft ongetwijfeld als ...